Jedno od osnovnih pitanja gotovo svakog pojedinca, pripadnika ljudske vrste bez obzira na njegov klasifikacijski pridnevak jest: „Zašto živim, koja je svrha moga postojanja?“
Odgovor je jednostavan, no ne znači da je svakom pojednicu i emotivno lako prihvatljiv, no takav je jedan jedini i ispravan;Druge svrhe za individuu, nema. Ni na ovom ni na onom svijetu.
No svrha svakao postoji za ljude- ukupno, također i za Ideju- ukupno, te na kraju i za sam Univerzum.
-- . -- . -- . -- . --
Kako bismo lakše razumjeli i prihvatili takve fakte upoznati ćemo vas sa glavnim akterima naše priče o svrsi postojanja;
• Čovjek je svemirac, kao i svaki drugi stanovnik Univerzuma, ograničen na Univerzum zbog svojih fizikalnih svojstava, te ne posjeduje svojstvo izlaska iz istog, no posjeduje svojstvo smještanja (skladištenja), razvoja i prenošenja apstrakcija; skraćeno - Nositelj.
• Univerzum je fizikalni sustav, organiziran kao kontinuum, sa svrhom osiguranja uvjeta razvoja apstraktne misli, koja nije svojstvena fizičkom svijetu neposredno, već mu je imanentna.
• Misao – apstraktna, strukturirana, intuitivna, racionalna, usmjerena sukladno strijeli vremena; skraćeno - Ideja.

Vremensko-prostorni slijed :
- postanak Univerzuma
- strukturiranje sunčevog sustava
- pojava prve molekule bjelančevine
- praljudi
- sapiens
- superior
- cyberius
- integrexx
- iznenađenje

Koncept ankete:

Koncept je takav da nakon predočenog prikaza neke sekvence iz „života“ naša tri glavna lika budu postavljena pitanja te ponuđeni odgovori (do 6 opcija).