Anketa

Uvod


Jedno od osnovnih pitanja gotovo svakog pojedinca, pripadnika ljudske vrste bez obzira na njegov klasifikacijski pridnevak jest: „Zašto živim, koja je svrha moga postojanja?“
Odgovor je jednostavan, no ne znači da je svakom pojednicu i emotivno lako prihvatljiv, no takav je jedan jedini i ispravan;

Opširnije

Prièica


PRIČA VI
 
 
Pustimo na časak naše prijatelje patuljke da izvrše manevar sidrenja u odabranome formatu s mirom i promotrimo okoliš.
-------------------------------
-------------------------------
-------------------------------
Za motrišnu točku odaberimo foton, jedan od onih s početka širenja Univerzuma. Dakle jedan od onih koji se kreće sukladno strijeli vremena, te promatrajmo ..
uzmimo u obzir da nam je brzina kretanja naše točke promatranja (fotona) odgovarajuća brzini svjetlosti.
 
Što možemo promotriti?
 
1) Jesmo li i tada uvijek u središtu Univerzuma ?
 
2) Jesmo li sposobni tada za promatranje budućnosti ?
 
3) Da li sad možemo promotriti samo prošlost ? .. ako je odgovor potvrdan tada vjerojatno možemo sagledati i princip entropije, uživo?! Pa tako i razumjeti isti.
 
Svako od ovih pitanja zahtijeva vrijeme, srećom imamo ga na pretek. Stojeći na vršku fotona vrijeme uopće nije potrošiv resurs, bar za one koji nas promatraju sa neke sporije točke motrenja.
---------------------------------------------------------------------------
Mi pak, stisnuti na vršku fotona prolazimo prvobitni šok koji proizlazi iz nemogućnosti prirodne orijentacije; naprijed vs. nazad,   + vs. -, itd.
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Uglavnom, nameće se zaključak da tada više ne funkcionira logika postavljenog načela; Točan i Netočan.
Također očigledno je, da tada sve nelogično je moguće, a i logično.
  Je li tome tako?
glas rezultati