Anketa

Prièica

Prvi je revolucionar u poznatom svemiru bio Homo sapiens, Intuitivac. Tako je i prva revolucija bila intuitivna.------------------------------------------------------Intuitivac je «otkrio» vatru. Revolucija se očitovala u činjenici da je navedeni gospodin počeo upravljati, svjesno, Temperaturom.------------------------------------------------------- Karakteristike Temperature su: a) nematerijalna je, b) moderator je, c) mjerljiva je, d) velika, umalo kao cijeli svemir, e) mala je, kao Planckova duljina, možda i manja, f) definirana je informacijom, cccc…------------------------------------------------------------------
  Što je to HeH ?
glas rezultati