Anketa

Prièica

- 6.st.pr.n.e.,Divot je stoljeće na zemlji, Suvremenici su: Buddha iznosi svoje naravoučenje, Periklo, Konfucije/Ly Bu Ve, Thales iz Mileta, Romul i Rem osnivaju Rim, čijom okolicom još vladaju Etrurski kraljevi, Grci osnivaju Masaliju........ - 0. je godina, tri su kralja krenula na jahanje prema Betlehemu, u Kini vlada i pada Zapadni ogranak dinastije Han, u Latinskoj Americi Maje računaju kretanja nebeskih tjela i crtaju pecizne karte nebeskog svoda i računanja vremena........... - cca 800. n.e. - Karlo Veliki se kruni carskom krunom, od sto ljudi nemožeš skupiti petoricu koji znaju napisati abecedu, euroazijski narodi naseljavaju zapad kontinenta i mješaju se sa lokalnim stanovnicima. Vikinzi stvaraju skandinavska kraljevstva........................ - cca 1500., suvremenici su: Michelangelo Buonarotti, Leonardo da Vinci, Fernando de Magellan, Cristphor Columbo, Lorenzo Magnifico, Montezuma, Ashikaga /Tokugawa Šogunati, dinastija Ming, ibn Khaldun........................ - 1900 - 1960: Keiser Franz-Joseph, Albert Einstein, Adolf Hitler, Elvis Presley, Ana Frank, Nikola Tesla, Walt Disney, J.Edgar Hoover, Hirohito, Mao Ze Dong, Stravinsky, Lenin, Jury Gagarin, Henry Ford, Charlie Chaplin................... - 2.500.000 - HIXX.
  Vi ste Silver Surfer, koje biste vrijemeprostor najprije obišli ?
glas rezultati