Anketa

Prièica

U sljedećim rečenicama slijedi opis veličina koje treba uzeti u obzir kada promatramo vrijeme kao vremensku zakrivljenu crtu (zakrivljenost većinom odgovara zakrivljenosti prostora). ------------------------------------Mi, kao ljudi (sve izvedenice "homo xy"), počeli smo koristiti 1. lice složene jednine u vrijeme procvata bio-impla-transplatacija.-----------------------------------------------1.lice složene jednine podrazumijeva individuu, nosioca odgovornosti za cijeli niz prethodnika vlastitoga DNK lanca. Kada kažem cijeli, onda doista mislim cijeli.---------------------------------------- Tu podrazumijevamo niz sve do onih prostih organizama koji su živjeli u jedinstvenom svjetskom oceanu još prije nego su kontinenti toliko razmaknuli jedan od drugoga.-------------------------------------------------- Ti organizmi i njihovi složeniji sljedbenici su živjeli još cca 2 000 000 000 godina pod morem, dok nisu evoluirala u prva suhozemna bića, iz kojih se kasnije razvijamo u razne stupnjeve homo-a. No to kasnije kada naš DNK dobija "status" homo erectusa, znači još 900 000 000 godina (brojke su, kao što vidite, okrugle). Dakle razvoj našeg DNK do stupnja homo integrexxa slijedi razvoj eksponencijalne krivulje----------------------------------------Analogno tome, razumno je zaključiti da homo integrexx ima na 3. potenciju više neurona i moždanih ćelija od Vas, dragi čitatelji. ------------------------------------------Obratite pažnju da je za takav razvoj trebalo značajno manje vremena, nego u prethodnim stupnjevima. Zbog čina namjerne, dakle ljudske, intervencije u sam razvoj, te je samim time došlo do razdvajanja, odnosno nepoklapanja krivulja vremena i razvoja !!
  Koliko moždanih stanica ima homo sapiens?
glas rezultati