Anketa

Prièica

Ova se sekvenca događa na točki razvoja ljudske vrste kada je došlo do cjelovitog odvajanja biološkog materijala ljudske građe od samog čovjeka.--------------------------------------------- Jedino što je zadržano od bio materijala jest živčani sustav sa centralnom jedinicom - mozgom. Ljudsko tijelo je bilo sastavljeno od više "kompozitnih" materijala i nije imalo sličnosti sa "homo sapiensom" (glava+ trup+ekstremiteti+organi+kosti,koža). bilo je prilično pravilnih, ali različitih geometrijskih oblika sa svojstvom promjene profila (geometrijskog lika), te osobinom fizičke i intelektualne integracije u veće skupove (zborove). Ta integracija je temeljna karakterisitika ljudske vrste tog vremena. Zborovi su bili imenovani različitim nazivima, ali prema dva osnovna kriterija: veličina i namjena. Najveći zborovi ujedno nisu bili i "najsnažniji", već bi obično imali neku misiju iznimno dugoročnih namjena (intergalaktički put). "Najsnažniji" su najčešće bili oni koji su prema projektu potrebovali ljude; nosioce onih DNK s najvećim potencijalom intelektualno-kreativne snage.
  koje biste tijelo najradije odabrali?
glas rezultati