Anketa

Prièica

Ja sam Svjetlost, moj stariji brat je Zvuk.------------------------------------------------------------------------------Najbrža sam u svemiru.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ljubičasta sam i plava, žuta i crvena, i sve ostale boje Ja jesam. Nisam šarena. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ja sam Svjetlost i onda kada me ne vidiš, kada me za tebe nema. Niti volim, niti ne volim.------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ja svijetlim.
  Koja osobina Svjetlosti vam je najmilija?
glas rezultati