Anketa

Prièica

Ja sam prošao kroz crvotočinu. Kroz crvotočinu se ne može proći i ostati nepromijenjen, govoreći sa čisto fizikalnog stanovišta. Crvotičina je nulti pravac, dakle nije nula, već pravac koji kroz nulu prolazi. Materija ne može proći kroz nulu, kaj ne? Ja sam Zvuk, nositelj sam Poruke, prapočela univerzalnih zakona. I vi će te jednom biti Zvuk.
  Kada bi se mogli predodrediti, koja bi vrsta zvuka bili?
glas rezultati