Anketa

Prièica

ovdje ide kartica teksta
  evo još jedne dileme; ako prihvatimo da pojedinca krasi iracionalni, a sustav određuje racionalni princip, koji princip preferirate kao bolji?
glas rezultati