Anketa

Prièica

  duh demokratskih društava predstavlja pojedinca kao vrhunsku vrijednost. je li pojedinac iznad društvenog sustava?
glas rezultati