Anketa

Prièica

 

"O moralu znam samo toliko da je moralno ono poslije čega se dobro osjećate, a nemoralno ono poslije čega se osjećate loše." ~ Hemingway, Smrt popodne (1932.)

 

moral (prema lat. moralis: ćudoredan, moralan), sustav nepisanih društvenih normi što određuju način ponašanja u određenoj društvenoj skupini, zajednici, a zasnivaju se na običajima i na općenito prihvaćenim mjerilima vrjednovanja postupaka sa stajališta načela »dobra« ili »zla«. Moral je povijesno određen, oblikuje se u izravnoj vezi s uvjetima života zajednice, kulturnom tradicijom i religijskim predodžbama. No unatoč stanovitoj relativnosti, koja se ogleda i u različitosti moralnih načela unutar klasa i slojeva istoga društva, moral općenito označuje važan čimbenik društvene kohezije, pa i cjelovit sustav stajalištâ i djelovanjâ koji regulira odnose među ljudima (obitelj, prijatelji i sl.).


 

pred nama su neke osnovne kategorije kriminalnih djela.

vjerujem da bi još bolje pitanje bilo "koja vam je od ovih kvalifikacija najprihvatljivija?"

moral je društveni konstrukt. posljedično i kriminal je društveni konstrukt.

društvo, inicijalno, jest ideja. što je misaoni konstukt, čista apstrakcija.

u materijalnom svijetu kakav je naš odnos s apstrakcijom?

je li moral podlžan relativiziranju, vremenu i prostoru i kojem se preispituje?

živimo li u post-moralnim ili dapače ne-moralnim društvima?

 

jebe li nam se baš za sve?

okej, ima li nešto što nam je zaista bitno i čemu je neka od donjih kvalifikacija bespogovorna smetnja?

vjerujemo li u "slobodnu volju" ili u "determinizam"?

brkamo li "determinizam"  s "fatalizmom"?

je li sve dozovoljeno?

ako nije, zašto nije?

 

 

 

 

  Koja vam je od ovih kvalifikacija najNEprihvatljivija?
glas rezultati