Anketa

Prièica

 

za početak, pliz, pročitajte ovo VJEROVANJE U PRAVEDAN SVIJET 


 

pravednost. 1. U filozofiji, krjepost ispravna odnosa prema drugomu, pri čem sama ta ispravnost izvire iz temeljnoga osjećaja prijateljstva i prisnosti s bližnjim. U tom smislu, pravednost je najviša krjepost ili skup svih pojedinačnih krjeposti (Platon), budući da je ona krajnja svrha svake od njih. U suvremenoj etici, vrjednota pravednosti preduvjet je ozbiljenja svih drugih vrjednota i sastoji se u tome da se s drugom osobom postupa pravedno, tj. kao onom koja je nepovrjediva i nedodirljiva u svojoj slobodi i svojem djelovanju. Samo zahvaljujući takvu pravednom odnosu ljudski se svijet može graditi kao svijet onih kult. vrjednota koje izviru iz slobode i slobodnoga međusobnoga odnošenja najrazličitijih kultura i svjetonazora. Premda je apsolutna pravednost »iracionalni ideal« (H. Kelsen), ona služi kao bitan korektiv zbiljskih polit. sustava i društv. uređenja. »Politička pravednost« (R. Rorty) podrazumijevala bi jednako tretiranje svakoga pojedinca od strane države i jednako tako izgradnju onih vrijednosnih sustava koji bi jamčili takvu ravnopravnost.


pravednost je Ideja. ideja jest misaoni konstrukt, koncept, apstraktna misao. dakle, do svake ideje, tako i do ideje pravednosti dolazimo sposobnošću apstraktnog razmišljanja. ništa samo po sebi i samo za sebe nije ni pravedno ni nepravedno. no naša predodžba, naš level brušenja ideje kroz povijest umnogome utječe i korigira fizikalni materijalni svijet u kojem obitavamo. ono što je posebno kompleksno jest pozicija iz koje sagledavamo i dopiremo do ideje. ako smo ukotvljeni u princip "Ja sam", a taj princip poznajemo od najmanjih nogu najbolje i egzistencijalno nam je presudan, dakle, iz te pozicije (ja i moje iskustvo, ja i moje znanje, ja i moja percepcija) prilično je aljkavo sagledavati svijet ideja, tako i ideju pravednosti. jer utoliko postoje "moja", "tvoja" i još milioni pravednosti što nas dislocira od poante. utoliko je potrebito ideju promatrati iz "ja smo" paradigme, odnosno, svoju optiku uskladiti, i napose poimati u skladu sa svim, apsolutno svim dostignućima intuitivnih i znanstvenih dosega u tzv. povijesti homo sapiensa. dosta zajebano ;)


 

  Ocijeni pravednost društva (što je širi pojam od države!) u kojem živiš:
glas rezultati