Anketa

Prièica

 

 

pa kaže ovako:


Temeljna je zadaća menadžmenta učiniti ljude sposobnim za zajedničko izvršavanje zadataka putem zajedničkih ciljeva i vrijednosti  

Bez kvalitetnog menadžmenta nema djelotvornog rada ljudi koji rade zajedno

Jedan od najvećih izazova menadžmenta je kako što učinkovitije koristiti resurse (ljudski, materijalni,financijski, tehnološki, informacijski) poduzeća u promjenjivoj, nesigurnoj i turbilentnoj okolini

Ne postoji jedinstvena i univerzalno primjenjiva praksa menadžmenta


Menadžer je osoba koja organizira rad, usmjerava ga i osigurava njegovo izvršenje naporom i radom drugih ljudi

Osobe koje upotrebljavaju svoje sposobnosti, stručne vještine i znanja u donošenju odluka sa svrhom da komuniciraju, utječu i vode druge prema postizanju organizacijskih ciljeva

Odlučuje i donosi odluke (odlučivanje je proces koji traje kraće ili duže vrijeme, a završava donošenjem odluke)

Planira, organizira, koordinira, usmjerava i kontrolira ukupne resurse organizacije (poduzeća) Snosi odgovornost za postignute rezultate i realizaciju ciljeva

Osoba zadužena za funkcioniranje organizacije ili nekog njenog dijela

Ima interpersonalne uloge, informacijske uloge i uloge donošenja odluka

Ima tehnička znanja, znanja ophođenja s ljudima i konceptualna

 

  koju od navedenih odlika menadžera osobno baštiniš?
glas rezultati