Anketa

Prièica

 

ulomak iz Utikejtinog članka - link


 

...

Danas međutim sve veći zamah uzimaju istiskivanje kategorije spola kao u svakom smislu irelevantnog, te shvaćanje roda kao kategorije posve neovisne o (ionako irelevantnom i iz diskursa već istisnutom) biološkom spolu. Rod se tako više ne shvaća binarno (u smislu da je svaka odrasla osoba nužno ili muškarac ili žena, da nijedna odrasla osoba ne može istovremeno biti i muškarac i žena, te da nijedna odrasla osoba ne može biti ni muškarac ni žena), nego kao kontinuum ili spektar (u smislu da svaka osoba može istovremeno biti i muškarac i žena, da svaka osoba može biti ponekad muškarac a ponekad žena, te da svaka osoba može biti ni muškarac ni žena). Nadalje, rod se sada shvaća kao performativni čin, što znači da se rod uspostavlja, ukida ili mijenja po volji i nahođenju pojedinca, i da svoje utemeljenje u cijelosti ima u samodeklariranju ili samoidentifikaciji pojedinca.

  Slažeš li se s ovom "naprednom" def Roda?
glas rezultati