Anketa

Prièica

 

 

 

 

 

Između ideje DOBRA i ISTINE nužno ne stoji znak jednakosti, slažemo li se?

Treba li težiti dobru na uštrb istine ili istini na račun dobra?

Da li je naša civilizacija više žrtvovala istinu ili dobro?

Da li je naša civilizacija prostituirala istinu koja je postala irelevantna, odnosno potraga za njom suvišna?

Živimo li u tzv. postfaktualnom dobu?

Da li naša civilizacija uopće osvještava dobro, preciznije „opće dobro“?

 

  Što ti preferiraš?
glas rezultati