Anketa

Prièica

 

kažu da će ga jurnjava za profitom dokrajčiti
da neće izdržati ekonomsku krizu koju producira
kažu da će ga poništiti klimatske promjene koje je uzrokovao 
kažu da će ga uništiti novac koji je ispromovirao u jedini forte svega

kapitalizam.

bit će da su naši mozgovi, priznali mi to ili ne, toliko indoktrinirani
da ni ne mogu razmišljati izvan kapitalističkog kaveza

zeitgeistovci, naprimjer
taman lijepo počnu tamburati stručnim činjenicama
i na kraju posustanu
mumljanjem da treba uništiti sav novac
previđajući da je Novac = Ideja (vrijednosti)
i da bolju zamjenu za njega baš nisu smislili

previđa se ključna razlika između dosadašnjih ekonomskih sustava i kapitalizma:
u kapitalizmu je kapital pobjegao od države i vladara
a time je moć dislocirana od  sile

ozbiljne stvari poput svemirskih stanica
postaju privatno vlasništvo
kao što možemo primijetiti
kapital se dislocira i s matične planete
to je trend.

u nekom trenutku
kapital više neće biti vezan za Zemlju
i za njeno gravitacijsko polje
a time i za sva pravila za koja mislimo da su trajna i nepromjenjiva.

na Zemlji će ostati oni koji moraju
u bogznakakvom (ne)uređenju

prave stvari za nastavak čovječanstva dešavat će se negdje u Svemirima.

parcipativno gospodarstvo - pojam je uveo Robin Hanhel. uglavnom, nakon kapitalizma, kojem se i ne zna točan scenario kraja, jer možda on i nije lijep za naše oči i uši, ovaj gospodin predviđa društvo u kojem će se privređivati i trošiti po potrebama, besklasno društvo. razllikovno od komunističkih modela gdje se odlučuje po vertikali, ovdje bi se odluke donosile u horizontalnom sistemu,  tako da bi dirketno surađivali korisnici i davatelji određenih usluga, bez posrednika. direktna demokracija ofkoz. informacije su besplatne, a većina poslova automatizirano. 


  Što nakon kapitalizma?
glas rezultati