Anketa

Prièica

 
odlična je #utikejt na twitteru.
pa kaže:

"Salonski tip Ljevičara ne napušta svoje odaje. Drugi se ulicama kotrljaju, ne on.
Salonski Ljevičar napujdava rulju i raspiruje joj strasti, a onda se rulja, zajapurena u licu, kotrlja ulicama." 

"Uličarski tip Ljevičara izlazi na ulicu, staje na čelo rulje, i sam plače i vrišti."
  Dakle, ovako stoje stvari:
glas rezultati