Anketa

Prièica

 

Što je fobija?

Fobija je trajan, intenzivan i iracionalan strah od određenih situacija, aktivnosti, stvari, životinja ili ljudi. Glavni simptom ovakvog poremećaja je pretjerana i neopravdana želja da se izbjegne podražaj od kojeg se strahuje. Kada je strah izvan kontrole i kada otežava svakodnevni život može se uspostaviti dijagnoza pod jednim od anksioznih poremećaja. Fobije su jedan od najčešćih mentalnih poremećaja i procjenjuje se da otprilike svaki deseti čovjek ima neku fobiju.

Uzrok fobija

Fobije su uobičajeno uzrokovane događajem “zapisanim” u amigdali i hipokampusu (dijelovi mozga) i obilježenim kao smrtonosan ili opasan; stoga, kad god se istoj situaciji približimo opet, tijelo reagira kao da se situacija dešava iznova.


u anketnom pitanju navodimo najčešće fobije;
  Koja je tvoja fobija?
glas rezultati