Anketa

Prièica


mašina zaborava jedina je konstanta
zaboravljamo
sve zaboravljamo
nažalost
i dobro se zaboravi
lako

brišemo potiskujemo

gnječi nas SADA
plaši buduće

život je ipak između dva zareza.
  Kada ste zadnji put.....? (izaberi ono što ti je najsvježije u pamćenju)
glas rezultati