Anketa

PrièicaEventualnim ulaskom u Hrvatsku izbjeglice iz Sirije, Somalije i drugih zemalja odakle se ovih dana, tjedana i mjeseci masovno bježi prema Zapadu, stječu poseban status prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti. Taj zakon donesen je u priličnoj tišini sredinom lipnja ove godine, kao obveza prema naputku Europske unije za prihvat masovnog broja raseljenih osoba. Ubrzo je uslijedila i odluka Europske komisije da Hrvatska primi oko 500 izbjeglica iz afričkih i azijskih zemalja zahvaćenih ratovima i neimaštinom.

Imigrant bi u Hrvatskoj imao status korisnika privremene zaštite, nešto slično azilantu. U Hrvatskoj bi pod privremenom zaštitom mogao biti najdulje tri godine, za to vrijeme država mu, prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, mora osigurati ono osnovno poput smještaja, zdravstvene skrbi i prehrane, ali i obrazovanje, religijske potrebe i rad, ako želi raditi.

o izbjeglicama,

ljudima koji iz nedodžija ko zna sve kako putuju, preciznije bježe od suludosti u (kroz) neke  druge boguizanogu nedodžije
poput ovih  "naših regiona".......do piks spasa negdje u zapadnim evropama.

dakle, o tim Ljudima, puno je pisano zadnjih dana.
po meni, kod nas su u osnovi dominantne 2 glavne kategorije gledišta na problem izbjeglica iz sirije, afganistana, eritreje, somalije.....

1.neučinkovito liberalna - "za" pomoć, prihvat izbjeglica, ali sve to više na riječima nego na djelima. pasivna, proklamatska, ne - odgovorna
2.agresivno konzervativna." - "protiv", fobična, zadrta, većinom needucirana

prva, ona pro liberalna opcija, temeljena više kao otpor i kontra tracidionalnom, konzervativnom, pro klerikalnom zadojenju većine domicila,
negoli rezultat odgoja, odnosno više generacijske liberalne profilacije i tradicije
koja bi u tom dugotrajnijem procesu stekla i uzuse građanske odgovornosti
a ne samo liberalno pro forma parolaštvo.
odgovornost nosi viziju, vizija odnosno plan iziskuje njegovu provedbu, provedba podrazumijeva suočavanje s problemom, rješavanje problema s nužnim kompromisima.
u svakom slučaju, provedba = osmišljeno djelovanje. politika.
po bilo kojem pitanju, tako i u ovom, globalnom pitanju izbjeglica.

evropa je, kako u povijesti, tako i intenzivnije zadnjih 15ak godina navikla na valove izbjegličkih stradalnika, na njihovo više ii manje uspješno infiltriranje u društvo, a istovremeno sigurno navikla i na domicilnu fašistoidnu kontru,
navikla na svoje i lijevo i desno farizejstvo. 

mi smo novi u ovoj problematici i srećom u nesreći i obrnuto, ne vjerujem da nas može zateći sudbina njemačkih ili švedskih standarda, jer ti Ljudi s malom dječicom,  daleko od svojih domova traže prvenstveno - SIGURNOST, to je osnovni motiv, a sigurnost je nespojiva u bilo kojem pogledu s državama u kojima živimo mi koji rješavamo ovu anketu. mi smo i u ovom slučaju najvjerojtnije samo tranzitna postaja, kao i uvijek tek usputni punkt.
jer nismo socijalna država, jer kao takvi nismo privlačni.

u ponuđenim odgovorima naveo sam najčešće korištene argumente "za" i "protiv" infiltracije izbjeglica, a koji se navode u literaturi evropskih kako stručnjaka za ovo područje, komentatora tako i mass medija 


  Moj stav po pitanju primanja/zbrinjavanja izbjeglica u mojoj zemlji je:
glas rezultati