Anketa

Prièica

 

Oxfordski engleski rječnik definira rizik kao „vjerojatnost ili mogućnost opasnosti, gubitka, povrede ili druge štetne posljedice“ i u drugim navodima kao „izloženost opasnosti“. U tom kontekstu, rizik se koristi da označi negativne posljedice. Međutim, preuzimanjem rizika može se doći i do pozitivnog ishoda. Treća mogućnost je ta da je rizik povezan sa neizvjesnošću ishoda. 

Definicije rizika mogu se naći u više verzija. Tradicionalno se definira na osnovu neizvjesnosti i gubitka.  Ukoliko postoji rizik, moraju postojati makar dva moguća ishoda. Ako se unaprijed zna da se gubitak neće ostvariti ili da će se ostvariti, onda rizik ne postoji. To je posljedica neizvjesnosti i nedostatka znanja o budućim dešavanjima. Na primjer, vjerojatnost događaja koji su neostvarivi jednaka je nuli, dok vjerojatnost da će se dogoditi izvjesni događaj je jednaka broju jedan. U terminima vjerojatnosti, neizvjesnost znači da se vjerovatnoća procjenjuje između 0 i 1. Upravo zbog toga neki autori izjednačavaju neizvjesnost i rizik. 
  slažete li se da bez rizika nema uspjeha?
glas rezultati