Anketa

Prièica

 

Biološki gledano, proces motivacije poĉinje u amigdali.
Amigdala je središte općeg moždanog živĉevlja koje podržava motivaciju, ĉuva emocionalno uĉenje, sklonosti, repertoar
pamćenja, osjećaja i navika povezanih s djelatnostima u kojima uživamo . U amigdalu ulazi
sve što nam znaĉi, što nas motivira i procjenjuje se po svojoj poticajnoj vrijednosti. Amigdala
je povezana s ĉeonim režnjem, moždanim izvršnim središtem koje joj dodaje osjećaj
konteksta i prikladnosti, dodajući motivacijskom živĉevlju oprez.  Kada ljudi svoj posao
smatraju uzbudljivim, rade najbolje što mogu. Presudno za to uzbuđenje nije posao, već
posebno stanje uma koje se stvara kada se radi, stanje koje se naziva "plima".  
Plima motivira ljude da rade najbolje što mogu, raste kada se vještine primjenjuju u potpunosti,
kada je posao izazovan, kada nas toliko zaokupi da se izgubimo u poslu. U takvom stanju sve
se obavlja bez napora jer je sama plima užitak, motivacija je ugrađena u nas. Razlog toga što
se kod ljudi u "plimi" težak rad ĉesto doima lakim je zato što u takvom stanju mozak unatoĉ
teškom zadatku ipak radi na najnižoj potrošnji energije. Za razliku od toga, kada smo u stanju
dosade ili apatije moždana aktivnost je raspršena, sam mozak je visoko aktivan ali loše
usredotoĉen, jer moždane stanice šalju impulse na preširoko podruĉje. U plimi pak vrlo
djelotvorno i precizno šalje impulse.
Intriziĉna motivacija je prirođena sklonost da se bavimo svojim interesima i uvježbavamo
svoje sposobnosti te da tražimo optimalne izazove i svladavamo ih. Ona
spontano proizlazi iz psiholoških potreba, osobne znatiželje i prirođene težnje za rastom i
razvojem.
Ekstriziĉna motivacija  proizlazi iz okolinskih poticaja i posljedica, proizlazi zbog neke
posljedice koja je odvojena od same aktivnosti. (ocjene, pohvale, povlastice, prijetnje, zadiviti
kolege ). Budući da težimo atraktivnim posljedicama i želimo izbjeći nepoželjne, prisutnost
poticaja i posljedica u nama stvara želju da se ponašamo na naĉin koji izaziva poželjne
posljedice. To je okolinski stvoren razlog da se zapoĉne i ustraje u nekom ponašanju.
  koji je tvoj presudni motivator u poslu?
glas rezultati