Anketa

Prièica

  da li je odnos mamića i štimca metafora za odnos zagreba i splita/sjevera i juga hrvatske?
glas rezultati