Anketa

Prièica

Promjenom formata posljedično dolazi do promjene konteksta.
Naučene definicije mijenjaju predznak.
Iz plusa u minus i obratno.
Utoliko, osobno mi se svakodnevni pojmovnik "važnih", "ključnih" civilizacijskih tekovina i njihovi predznaci čine podložnima revalorizaciji
ili možebitno umirovljenju ili redefiniciji.
Koji vam se od izloženih i našoj civilizaciji temeljnjih pojmova doima najispranijim, najpodložnijim ponovnom promišljanju ?

  U koji od navedenih (često korištenih) pojmova danas najmanje vjerujete, odnosno najviše su izgubili na vrijednosti?
glas rezultati