Anketa

Prièicaistraživao sam ne netu vrste kriminalnih djela.
divota je anketne softverske platforme što dopušta samo 10 odgovora
što me primoralo da cijeli jedan svemir svedem na mali sobičak
u kojeg sam pripustio samo ona djelca koja mi se čine na svakodnevnoj bazi pristupačna
neka čak i vrlo društveno prihvatljiva
i recimo moja domovina je u samom svjetskom vrhu po frekvenciji tih djela
koja bi možda trebalo i dekriminalizirati ubuduće
jer je jednostavno 98% građana u toj igri
tipa: prikrivanje prihoda, sitne krađe, podmićivanje, pronevjera, presumirana krivnja (sjetimo se samo medijskih harangi)
a i pobuna nam nije mrska.

jedino, uf, to me baš jebe, a nije mi stalo - krađa ovaca i krava!
osobno, maznuo bi nekom kravu više nego boga vidio!

molim, prionite poslu, glasajte za svoj počinjeni ili nepočinjeni "slatki greh"!

  Koje je od navedenih djela vaš slatki greh - počinili ste ga ili biste ga počinili da vas nije trta?
glas rezultati