Anketa

PrièicaTIPOVI RELIGIOZNOSTI


Gorlow i Schroeder razradili su tipologiju religioznih potreba utemeljenu na principu funkcionalne diferencijacije tipova religioznosti s obzirom na različite strategije potreba. Svaki od ovih tipova religioznosti nastoji zadovoljiti određenu potrebu:


1. ponizni sluga Božji - potrebu poništenja samoga sebe u šire kozmičko jedinstvo
2. potreba samo-ostvarenja - potrebu za životnim potvrđivanjem samoga sebe, potrebu za besmrtnošću
3. sljedbenik obiteljskih običaja - potrebu za sigurnošću
4. moralist - potrebu za sigurnim moralnim normama
5. bogotražitelj - potrebu za istraživanjem i izravnim dodirom s nadnaravnom moći
6. sluga Božji socijalno orijentiran - potrebu da se dâ neki smisao vlastitoj društvenoj djelatnosti
7. religijski intelektualac - potrebu za objašnjenjem o posljednjim značenjima egzistencije na zadovoljavajućoj racionalnoj razini


1. PONIZNI SLUGA BOŽJI
1. Moja je najveća želja da svi prihvate moju vjeru.
2. Svi trebaju težiti jedinstvu sredstava da se postigne nadnaravna svrha života, a to je sam Bog.
3. Učinio bih sve što moja Crkva od mene zatraži.
4. Ni jedna žrtva nije mi preteška za slavu Božju.
5. U molitvi i na svetoj misi tražim bliskost i zajedništvo s Bogom te sa svim
ljudima, bilo gdje i bilo kada.

2. POTREBA SAMO-OSTVARENJA
1. Svoje sposobnosti postigao sam ponajviše zahvaljujući vjeri.
2. Sebe sam najbolje upoznao pomoću vjere u Boga.
3. Redovito pristupajući sakramentima sebi stvaram zalog buduće slave.
4. Odgovarajući na Božji poziv usko se sjedinjujem s Kristom.
5. Poštujući Božje zapovijedi, osiguravam si život i na zemlji i u raju.

3. SLJEDBENIK OBITELJSKIH OBIČAJA
1. Izrazito je važno održati vjerske običaje u obitelji.
2. Vjera koja je bila dobra za moje pretke dobra je i za mene.
3. Siguran sam da ću do kraja života slijediti vjeru u kojoj sam odgojen.
4. Da promijenim vjeroispovijest, osjećao bih se kao izdajica.
5. Poželjno je da moj supružnik (suprug ili supruga) bude iste vjeroispovijesti kao i ja.

4. MORALIST
1. Jedino čovjek duboko predan vjeri može razlikovati dobro od zla.
2. Bez vjeronauka dijete se ne može razviti u moralnu i odgovornu osobu.
3. Božja riječ najbolja je uputa za ponašanje u svakoj životnoj situaciji.
4. Društvo u kojem je vjera zapostavljena nužno će završiti u nemoralu i rasulu.
5. Odgovore na važna moralna pitanja moguće je pronaći jedino u vjeri.

5. BOGOTRAŽITELJ
1. Moja vjerska uvjerenja ponajviše su rezultat moje vlastite potrage za smislom života.
2. Pravi vjernik je samo onaj koji vlastitim zalaganjem zavrijedi obilje Božjeg praštanja.
3. Jedino onaj koji čitavog života traži Boga može se smatrati njega dostojnim.
4. Izravan dodir s Bogom osnovni je uvjet za potpunu vjeru.
5. Samo u Bogu čovjek može pronaći blaženstvo i istinu za kojima neprestano traga.

6. SLUGA BOŽJI SOCIJALNO ORIJENTIRAN

1. Bog mi je dao sposobnosti koje u svojem svakodnevnom radu i djelovanju nastojim najbolje iskoristiti.
2. Obiteljski život, kao uvođenje u društveni život, može biti uspješan samo ako se temelji na vjeri u Boga.
3. Moja je vjernička dužnost da u drugim ljudima poštujem i pobuđujem ljubav prema istini i dobru.
4. U zajedništvu s drugim ljudima mogu im biti na pomoć i tako surađivati u Stvoriteljevom planu.
5. Najbolji su oni međuljudski odnosi koji se temelje na Božjoj zapovijedi ljubavi.

7. RELIGIJSKI INTELEKTUALAC
1. Moj intelektualni razvoj bio bi nepotpun kad ne bih vjerovao u Boga.
2. Znanstveno objašnjenje nastanka čovjeka i svijeta nepotpuno je bez uključenja stvaralačke uloge Boga.
3. Prava spoznaja nemoguća je bez vjere.
4. Značenje ljudskog postojanja može se potpuno objasniti samo vjerom u Boga.
5. Znanost ne može obrazložiti posljednje istine pa je ta obrazloženja nužno potražiti u religiji.

  koji tip religioznosti vam je najbliži (neovisno jeste li ili ne i sami religiozni!)?
glas rezultati