Anketa

Prièicadefinicija je


Društveni položaj je rezultat cjelokupne aktivnosti pojedinca, a njegovi su
elementi dohodak, društvena moć i društveni ugled.


a stvari, ukratko, stoje ovako;

DRUŠTVO I DRUŠTVENI STALEŽI

Determinante društvenog staleža su:

a) Dohodak

b) Obrazovanje i zanimanje

c) Osobne performanse

d) Vrijednosna orijentacija (konvencionalna, samoostvarujuća te hedonistička orijentacija)

e) Imovina i naslijeđe

kad malo razmislite, zbrojite i oduzmete, gdje bi sebe svrstali?  kojem društvenom staležu smatrate da pripadate?
glas rezultati