Anketa

Prièica


sudjeluj u ovoj TEMI na našem forumu


Socijalizacija je proces kojim pojedinac prihvaća normativne, kulturne, moralne
i druge vrijednosti jednog društva.ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA SOCIJALIZACIJU

 Biološki uvjeti
 Psihološki uvjeti
 Uvjeti okružja


izvori i prijenosnici socijalizacije

a) Izravni

- zakoni
- običaji
- moral
- sankcije
- nagrade i kazne
- indoktrinacija
- stjecanje navika
- korist
- konformizam

b) Neizravni

- obitelj
- grupe
- mediji masovne komunikacije
  U kojem bi se postotku ocijenili socijaliziranima u društvu/ državi u kojoj živite?
glas rezultati