Anketa

Prièica


anketu priredio: MORSKY

(u nastavku je njegov integralni mail meni koji nisam čistio nimalo jer je zabavan ;) )
Captain Morgan – pirat

- bio je na glasu kao najsvirepiji od svih. U službi engleske krune, kao privatni poduzetnik, dijelio je opljačkano blago s krunom. U jednom momentu se zakvačio (pretpostavljam oko podjele plijena ili ovlast/nadležnosti) sa karipskim guvernerom, i za njegovu glavu je raspisana nagrada. Mislim, nisam siguran da se sklonio u Tortugi, i da je tamo i pao.. Svirepi poduzetnik. Živio je u XVII st.

Tokugawa – najveći samurai i shogun

- začetnik doba EDO. Pobjednik ključnih bitaka između najmoćnijih japanskih feudalaca/samuraja. Sam je Japanski samurai, u početku skromijeg podrijetla no kasnije i šogun. Šogun je izravno odgovoran Caru (Car je nebeski delegat feudalnog Japana), ujedno je i neka vrsta ministra rata, koji j odgovoran za carevu sigurnost, te sigurnost njegove loze. Ujedinitelj Japana. Silom podredio sve feudalce na vjernost Caru. Sam je, s vremenom, postao moćniji od Cara, no nije preuzeo prijestolje. Odan Ideji reda. Živio je na samom kraju XVI st i početku XVII st.

August Oktavijan – Imperator

- prvi pravi rimski car, nasljednik Gaja Julija, u početku kao najslabiji od trojice Trijumvira, no vrlo brzo se pokazao najprobitačnijim i najsposobnijim da ostane jedini te proglasi sebe Imperatorom (što sam Gaj Julije nije bio, već je se u jednom naslovu atribuirao vladarem Rimske Imperije). Vladao je dugo, 50-tak godina. Jedna od dvije najduže vladavine, među svim rimskim carevima. Vrlo je uspješno pacificirao germanska plamena, te proširio ujecaj i vladavinu na Bliskom Istoku i Sjeveru Afrike. Kako je osobno upravljao mnogim ratnim pohodima, rijetko je boravio u Rimu, no Senat ga je podržavao. Bio je i jedan od dva-tri najbolja Cara-mislioca. Pragmatik. Živo je na prijelazu između Nove i Stare Ere.

Leonidas – Spartanac


- jedan od dva sparatanska kralja. Spartanci su tradicionalno imali dvodiobu kraljevske vlasti. Legendarni komandant u bitci kod Termopila, protiv Xerexa. Kod spominjanja na velikog Leonidasa, ne smijemo ispustiti značaj Temistoklove pobjede nad perzijskom flotom, na moru. Koja je i natjerala Xerxa na kopneni proboj kroz klanac Termopila, koji je omogućio Leonidasu, da tako veličanstveno brani taj prolaz. Omjer je bio 1 : 40 u korist Xerxa, kasnije kada je Leonidas poslao kući ostatak od cca 7000 nespartanaca, kada je bilo jasno da su izdani, omjer je bio 1 : 1000. Častan Ratnik. Živio je krajem VI st pr.n.e, i početkom V st pr.n.e. (480 pr.n.e. je poginuo na Termopilu).

Valerij Poljakov i Sergej Kirkaljev – najduži boravci u svemiru, prvi je proveo oko 400 dana u komadu, dok je drugi proveo oko 800 dana u više misija

- nisam siguran u točnost ispisa njihovih imena. Jedan je bio liječnik i proveo je 400-tinjak dana u svemiru, a kako bi eksperimentom dokazao, da su ljudi uz adekvatne vježbe, sposobni provesti put do npr. .Marsa, a bez atrofije kostiju i mišića. Drugi je pak greškom ostao u svemiru više od 800 dana, jer je tada na zemlji upravo dolazilo do raspada SSSR-a, oa se nešto zapetljalo oko njegovog povratka. Nisam siguran, točno koji je koji. trebalo bi provjeriti . moj mozak je ozbiljno ishlapio. Mislim da su obojica još uvijek naši suvremenici.

Konceptualisti poslovnih sustava, Elon Musk, Steve Jobs i drugi

- Elon Musk je racionalan tip, koliko HS može biti racionalan, gotovo digitalan mindset (naravno u formatu uma jednog sapiensa), Jobs je pak čisti intuitivac, analogan do boli. Dijeli ih ogormna razlika u znanju, Musk je tu u dalekoj prednosti, no obojica su Encikopedisti po naravi. Jedan netom umro, a drugi ima sve izglede da bude prva generacija Superiora.

Pitagora, Thales, Sokrat, Platon i drugi antički mislioci/matematičari

- Imam dojam da se razmišljajući o navedenim očevima Nositelja Ideje, ispušta iz vida činjenica da su oni špica antičkog koplja, a koje u je u svojoj osnovi oslonjeno na ratovanje i trgovinu kao dvije osnovne ljudske djelatnosti. Bez čega ne bi došlo do prepoznavanja i otkrivanja slijedećih elemenata Ideje, a za koje su upravo navedeni izravno zaslužni: Ljepota, Plemenitost, Apstraktno razmišljanje, Sposobnost racionaliziranja, dakle prevođenja analogne misli na racionalnu artikulaciju. Nevjerojatno! Očevi Nositelja Ideje, Zapadne provenijencije. Živjeli su od VII st pr.ne.e. do početka IV st. pr. n.e.

Džingis Khan
- primitivni homo sapiens. Bezskrupulozni osvajač. Niskostrasnik. Živio u XII st.

John Lennon

- o njemu Ti znaš puno više od mene. Mene fascinira njegovo misionartvo. Missionary man. Živio u drugoj polovici XX st.

Veliki Houdini
- premalo podataka znam o njemu. Znam da je bio iznimno hrabar. Oduševljava me svojom kreativnošću, posebno pronicljivošću u razumijevanju receptivnih automatiziranih procesa u ljudskome umu. Dakle intuitivno je razumio očekivani horizont događaja kod homo sapiensa. Mislim da ije bio sposoban racionalizirati to isto. No to je sad već moja špekulacija. U svakom slučaju, predstavio nam je u fizikalnome svijetu Ideju nefizikalnog, koristeći pritom prethodno navedenu vještinu. Sjajno! Iluzionist. Živio je na samome kraju XIX i do sredine XX st.

Programeri Googla, Appla, Microsofta

- o njima ne znam dovoljno. Impresioniraju me njihovi racionalni umovi.

Casanova

Špijun. Bovivan. Jebač. XVII st.  Koja vas od navedenih povijesnih ličnosti najviše fascinira? Koji od njih može biti vaš avatar?
glas rezultati