Anketa

Prièica


riješi i ovo: intuitivno ili racionalno odlučivanje
spominjali smo rizik u zadnjoj anketi, odnosno preuzimanje rizika kao jednu od karakteristika vođa.
u svakodnevnici, bili vođe ili ne, susrećemo se sa situaicijama u kojima je rizik često logičan odabir, preuzeli ga mi ili ne.
zanimljivo, rizično ponašanje lakše zapažamo kod drugih nego što ga osvještavamo u svojem ponašanju/odučivanju.
kaže wiki "Rizik je kalkurirana prognoza moguće štete odnosno u negativnom slučaju gubitka ili opasnosti."
vjerojatno se mnogo vas u svojim naukovanjima srelo s pojmom rizika na znanstveno/stručno mnogo utemeljenijoj osnovi od ove svakodnevne, opće pojavnosti rizika kod nas malih ljudi.
utoliko bolje za prosudbu.
vječno je pitanje, a točni odgovori mogu biti i jedan i drugi, da li je osoba koja u nekoj situaciji riskira Hrabra ili samo Budala?
eh, u tome i jest sva čarobnost ove teme.


karte za gig 9.11. ste nabavili? prodajna mjesta - link
  rangirajte u kojoj ste mjeri skloni riziku u odlučivanju
glas rezultati