Anketa

Prièica

Dijete, svako dijete, negdje u dobi od 0 – 7 godina poima sebe kao prirodni centar cijelog
Univerzuma.

Nekoj je djeci takav dojam slike univerzuma poništen prije prirodnog kraja roka trajanja najčešće zbog dva razloga;

a) potrebe usustavljivanja u zajednicu ili
b) manjka ljubavi/razumijevanja njihovih bližnjih.

Takvo prerano „ekscentriranje“, odnosno iščašenje ima za posljedicu manjak ljubavi homosapiensa prema sebi .
Postoje i drugi uzroci koji se javljaju u kasnijoj dobi, no ovo nije rad s ambicijom da razloži predmet zanimanja „Ljubav prema sebi“, već samo da pravilno usmjeri pitanje:
  „Voliš li se ?“
glas rezultati