Anketa

Prièica


  
<<< biste li, da imate priliku, na nezakonit način za sebe stekli materijalnu korist?
Pošten čovjek nema susjede.

ili

Čovjek koji nije hrabar ne može biti ni pošten, jer za poštenje su potrebne žrtve koje kukavica ne zna podnijeti, a potrebna je velikodušnost koju on ne može razumjeti.

ili

I što nije zabranjeno, može da ne bude pošteno.

ili

Poštenje je prvo poglavlje u knjizi mudrosti.


  je li teško biti pošten?
glas rezultati