Anketa

Prièica


vidi i ovo! je li teško biti pošten ►►►
suživot u određenoj moralnoj vertikali otvara pitanja modaliteta ponašanja pojedinca shodno njegovom viđenju opstanka u istoj.
dvojba može biti svakodnevica.
čvrstog oslonca katkad i nema.
prepušteni smo sami sebi.
nagrada i kazna upitne su kategorije.
budite iskreni pri odgovaranju.

  biste li, da imate priliku, na nezakonit način za sebe stekli materijalnu korist?
glas rezultati