Anketa

Prièica


SLJEDEĆE PITANJE ►

Carstvo slobodnog vremena.
Što je „slobodno vrijeme“.
Od čega smo „oslobođeni“?
Negdje mi je u primozgu ona da „rad oslobađa“.
Ah, da to je neka komunistička maksima, jel?
Uglavnom, zar većina naših snova cijeloga života ne sanja samo o toj slobodi.
Zar cijela industrija zabave ne inzistira na našem slobodnom vremenu kao preduvjetu svoje egzistencije? Zadovoljavamo li mi prohtjeve tog slobodnovremenskog terorizma?
Što radite u svoje slobodno vrijeme?
Imate li projekciju kako ga iskoristiti, planirate li ga.
Imate li ga, naprotiv, i previše i željeli bi se osloboditi slobode slobodnog vremena?

Pitanje je KAKO PROVODITE svoje slobodno vrijeme, a ne kako biste ga željeli provoditi.
Pritom ne mislim na vikende i slobodne dane nego ono vrijeme koje imamo (ako ga imamo) SVAKODNEVNO kad se vratimo s posla, obavimo dnevne obligacije i sl.
  Kako najčešće provodite svoje slobodno vrijeme (na dnevnoj bazi)?
glas rezultati