Anketa

Prièica


anketu pripremio Morsky

Princip časti:

Uređeni, dakle, pravedni sustavi njeguju princip časti.
Princip časti u homo sapiensa je vrhunski princip nekog pojedinca ili društva.
Glavni izazovi svakog pojedinca ili sustava su kako istrajati, ne oskrnuvši taj dragocijeni princip.
Za razliku od principa pravednsti, princip časti jednako djeluje u svim fomatima.


link na PRVI DIO ankete
(o pravednosti) ⇒


  Je li moguće u održati princip časti na nivou osnovnog formata ako u nadformatu, dakle većem formatu kojemu je jedinka podređena, takav princip ne postoji?
glas rezultati