Anketa

PrièicaPriznat će te, anketu o čitanju knjiga najpristojnije je aktualizirati u vrijeme godišnjih.
A kako su sad godišnji laganini svima pri kraju ili gotovi možemo i rezimirati stvari.
Brijem da je ova internetska domena skupljalište načitanih stvorenja, zato nas i je tako malo.

Molim notirajte da u anketi ne podrazumijevam stručnu literaturu koju koristite za dnevni job/faks/školu, a bogme ni dnevni/tjedni tisak.

Naravno, osim činjenice koliko čitamo bitnije je što čitamo, al to bi bilo prekomplicirano za obraditi u jednoj anketi na sajtu.

ma ovo je još super!

  Koliko vremena provodite čitajući knjige?
glas rezultati