Anketa

UvodJedno od osnovnih pitanja gotovo svakog pojedinca, pripadnika ljudske vrste bez obzira na njegov klasifikacijski pridnevak jest: „Zašto živim, koja je svrha moga postojanja?“
Odgovor je jednostavan, no ne znači da je svakom pojednicu i emotivno lako prihvatljiv, no takav je jedan jedini i ispravan;Opširnije

Prièica


Priča XX

Racionalnizacija je postupak analitičkog promišljanja logičkih veza i odnosa
između stvari, a potom i događaja.----------------------. Događaji su uzročno-posljedični
odnosi dvaju ili više članova, istog.--------------------------------------------------.
Racionalizaciji je prispodobiv «digital mindset» ili binarna logička matrica; +/-, DA/NE itd.
----------------------------------------------------.
Maštanja, izmišljanja, intuitivni sudovi imaju kad i kad za posljedicu i :
kreativnost, nesuvislost, blistavu ideju, laž/umišljaj, pjesmu, duhovitost.--------------------.
Uzročno – posljedična veza i nije, osim iznimno, jasna čovjeku, sapiensu.
------------------------------------------------------------------------.
Maštanju je prispodobiv «analogni mindset» ili logička matrica posrednog zalkjučivanja.
------------------------------------------------------------------------.
Priča o Nositelju Ideje i Ideji jest priča koja nužno usvaja tu Univerzalnu zakonitost, te
je kao zakonitost i uvažava.---------------------------------------.
------------------------------------------------------------.
Za pravilno sagledavanje nekih «priča», «igara» ili čak sudova, poželjno je usvojiti takav
Pristup, naprosto radi logike stavri. Odnosno Svemira.----------------------------.
Kod Nositelja Ideje iz ove priče, dolazi do periodičnih smjena prevladavajuće matrice,
Koja ovisi o razvoju Ideje i Nositelja u vremenskoj dimenziji našeg Svijeta.
---------------------------.
Vrijeme bi trebalo sagledavati u razmjerima, naravno, svaki je broj razmjer.-----------.
No ovdje bih naglasio da su «naši» razmjeri nešto drugačiji od kojih smo navikli, lokalno.
-------------Lokalni ramjeri su uvijek razmjeri unutar formata,
dok su «naši» razmjeri; razmjeri konstanti.
  Jeste li prevladavajuće digitalni ili analogni?
glas rezultati