Anketa

UvodJedno od osnovnih pitanja gotovo svakog pojedinca, pripadnika ljudske vrste bez obzira na njegov klasifikacijski pridnevak jest: „Zašto živim, koja je svrha moga postojanja?“
Odgovor je jednostavan, no ne znači da je svakom pojednicu i emotivno lako prihvatljiv, no takav je jedan jedini i ispravan;Opširnije

PrièicaUmiranje.


umiranje je akt zatvaranja stranice nekog formata.

Prijenos sadržaja umrlog formata jest moguć. Idejom.

Ideju prenosimo komunikacijom.

Komuniciramo komunikacijskim kanalima.

Kanali terbaju biti prohodni.

Primaoci Ideje trebaju biti kapacitirani.
ako nisu kapacitirani, kapacitirati će se. To je datost.

Ako Primaoci(Nositelji) Ideje nisu obučeni da dekodiraju Ideju,
obučiti će se. To je datost.

Smrt je datost kojom je regulirana odgovornost formata.

datost je determinanta fizikalnog Svijeta.  ?
glas rezultati