Anketa

UvodJedno od osnovnih pitanja gotovo svakog pojedinca, pripadnika ljudske vrste bez obzira na njegov klasifikacijski pridnevak jest: „Zašto živim, koja je svrha moga postojanja?“
Odgovor je jednostavan, no ne znači da je svakom pojednicu i emotivno lako prihvatljiv, no takav je jedan jedini i ispravan;


Opširnije

Prièica------------------------------------------------------------
Svijest o sebi, kod homo sapiensa, podrazumijeva
svijest o sebi kao individui.---------------------------
-----------------------------------Individualnost kod
Hs-a se artikulira govorom i misli, sa „Ja“ i pritom
određuje točno određen pojam osobe definiranu
imenom i prezimenom i datumom početka i kraja
trajanja na vremenskoj crti.--------------------------
------------------------------------Ja.----------Ja sam.
----------------------------------------------------------
Skupnost ili kolektivitet prvog lica HS artikulira
pomoću zamjenice„Mi“---------Mi smo.----------
-------------------------------------„Mi“ nije određen
striktno kao „Ja“, obzirom da je vrhunac HS-ove
ideje o slobodi pozicioniran u odnosu na „Ja“, a
ne u odnosu na „Mi“.--------------------------------
------------------------------------------------ Sloboda
je ključni pojam definiranja vrhunske Ideje.
---------------------------------------------------------
Sloboda ili ljubav?----------------------------------
---------------------------------------------------------
Individualitet podrazumijeva egoizam. Egoizam
je funkcijski idejno-intuitivni model kojim HS
čuva sebe, svoju egzistenciju, kao jedinku, a sve
u svrhu produljenja vrste „nositelja ideje“--------
----------------------------------------------------------
Sama posvećenost produljenju vrste podrazumijeva
„pristajanje“ na koncept Nositelja Ideje, što pak
znači da Individualizam (individualna sloboda)
ne može biti vrhunska Ideja----------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------Prihvaćanjem koncepta
Ideje i Nositelja Ideje, HSSuperior je uveo i
Zamjenicu. Ja smo.----------------------------------
----------------Ja smo, podrazumijeva prihvaćanje
pozicije unutra lanca Nositelja Ideje, te prihvaćanje
ideje da je „život“ individualne karike, ekvivalentan
nošenju odgovornosti za trajanje cijelog lanca
prethodnih karika Nositelja Ideja. ----------------
--------------------------------------------------------
HSS je uveo i pojam punoljetnosti za cijeli lanac
, a ne samo za kariku. Punoljtnost karike se stječe
prema nasljeđenim HS-ovim zakonima, dok se
punoljetnost za lanac stječe kasnije, i ne svi.-10.
-----------------------------------Punoljetnost za lanac,
podrazumijeva prava i odgovornost za budućnost.
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------  Ljubav ili sloboda?
glas rezultati