Anketa

UvodJedno od osnovnih pitanja gotovo svakog pojedinca, pripadnika ljudske vrste bez obzira na njegov klasifikacijski pridnevak jest: „Zašto živim, koja je svrha moga postojanja?“
Odgovor je jednostavan, no ne znači da je svakom pojednicu i emotivno lako prihvatljiv, no takav je jedan jedini i ispravan;


Opširnije

Prièica


--------------------------------------------------------------
Biti sukladno sa smjerom strijele vremena nazivamo
usmjerenost prema naprijed.----------------------------
---------------------------Kako to „znamo“ prepoznati ?
-----Intuitivno.----------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Usmjeravanje u bilo kojem pravcu vršimo donošenjem
odluka--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Odluke donosimo prema načelu + ili -, odnnosno DA
ili NE. -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Baš svaka odluka je DA ili NE, jer sve između ta dva
pojma je samo odgođeni NE.-----------------------------
Svaka odluka ima karakteristiku prirodnog broja-------
-----------------------------------------------------------------
Biti napredan znači donositi odluke koje su usklađene
sa strijelom vremena. Kako to prepoznajemo?--------
----------------------------------------------------------------
Samo DA odgovori nisu usklađeni sa Strijelom-------
Samo NE su nasuprotni Strijeli--------------------------
Pravilan omjer između Da i NE daje usklađenost sa
Strijelom----------------------------------------------------
Kako prepoznajemo pravilan omjer?-------------------
Kako prepoznajemo pravilan ritam imjenjivanja odre-
đenog broja DA i određenog broja NE, a sve unutra
zadanog formata, a da bismo sačuvali omjer ?--------
---------------------------------------------------------------
Sviješću.-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Svijest podižemo racionalizacijom----------------------
---------------------------------------------------------------
Racionalno promišljanje postižemo analogijom sa
matematičkim zaključivanjem. -------------------------
--------------------------------------------------------------
--Matematika jest čista apstraktna misao--------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
Homo sapiens to u pravilu ne prepoznaje, njemu se to
povremeno događa.---------------------------------------
------------U potrazi za povećanjem stupnja svijesti
neki sapiensi su uskladili svoju imaginaciju
u zajedničkome cilju, pa to drže prihvatljivo valjanim
orijentirom u odnosu na sukladnost strijeli vremena.
--------------------------------------------------------------  Jesu li mravi orijentirani sukladno Strijeli?
glas rezultati