Anketa

UvodJedno od osnovnih pitanja gotovo svakog pojedinca, pripadnika ljudske vrste bez obzira na njegov klasifikacijski pridnevak jest: „Zašto živim, koja je svrha moga postojanja?“
Odgovor je jednostavan, no ne znači da je svakom pojednicu i emotivno lako prihvatljiv, no takav je jedan jedini i ispravan;

Opširnije

Prièica


---------------------Ideja je apstraktna.-----------------
Homo sapiens nije postizao jedinstvo u djelovanju,
dok je trajao na površini zemlje.----------------------
-------------------------------------- Stvarani su sustavi
ljudskog stroja pod vodstvom različitih vođa, sa više
ili manje uspješnim ostvarenjima, zajedničkog djelo-
vanja.-----------gradnja piramida-------------kineskog
zida---------------osvajanja svijeta, raznih osvajača—
---------No globalno jedinstvo djelovanja nije ostva-
reno, sve dok homo sapiens nije prihvatio zajedničku
Ideju oko koje su se svi složili, da je vrijedna.------
-------------------------------------------------------------
Vrijedna truda. Vrijedna života. Života svih nas.---
-------------------------------------------------------------
To je bila Ideja.-----------------Ideja koja nas okuplja
i ujedinjuje u vjerovanju i djelovanju.-----------------
Ideja o vrijednosti.-------------Čista apstraktna misao
----------------------misao o vrijednosti-----------------
---------------------------------------------složili smo se
da vrijednost mjerimo novcem. ------------------------
I djelujemo zajedno u istome pravcu------------------
Osigurati što veću vrijednost.--------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
-Vrijeme i Novac:-----------------------------------------
1) Dugo vremena novac nije postojao u životu sapiensa
--------------------------------------------------------------
2) Neko je vrijeme, novac bio namijenjen samo dru-
štvenim elitama. Dogodilo bi se tako da po nekoliko
generacija ljudi (kmetova, robova i sl.) ne bi za svoga
trajanja uopće posjedovali novac. ---------Stoga nisu
mogli ni iskusiti Ideju.--------------------------- Ideju o
ekvivalentu vrijednosti. Vrijednosti kao apstrakciji.
-------------------------------------------------------------
3) Sve do doba kada su, uglavnom svi, sapiensi počeli
Djeliti istu Ideju i djelovati zajedno sukladno Ideji.
---------------------------------------------------------------
3.1.) Jedno vrijeme je sapiens udružio Silu i Novac
------------------------vrijeme velikih vojski, religija i sl.
----------------------------------------------------------------
4) Jednom, se Novac razdvojio od od Sile, razdvajanje
nije bilo baš glatko.---------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------To razdvajanje
Je svorilo Homo Sapiens Superiora-----------------------
-----------------------------------------------------------------
To je bila prva generacija čovjeka koji je unaprijedio
samog sebe, svojom voljom, a ne sustavom prirodne
selekcije i evolucije-----------------------------------------
Superior se odvojio od sapiensa znanjem----------------
Prepustio je Geju Sapiensu i pretvorio sunčev sustav u
svoj dominion.-----------------------------------------------
  Koje su vaše Ideje o Novcu?
glas rezultati