Anketa

Uvod
Jedno od osnovnih pitanja gotovo svakog pojedinca, pripadnika ljudske vrste bez obzira na njegov klasifikacijski pridnevak jest: „Zašto živim, koja je svrha moga postojanja?“
Odgovor je jednostavan, no ne znači da je svakom pojednicu i emotivno lako prihvatljiv, no takav je jedan jedini i ispravan;

Opširnije

PrièicaPriča XI

I tako. Prve tri petine svoga trajanja Universum je iskoristio na oblikovanje i brušenje karaktera Nositelja ideje.-------------------------------------------------------------------------Tih trenutka, pri izlasku iz svoje treće petine trajanja u Univerzumu se poćinje pojavljivati Ideja, čista, potpuno ravnopravna Nositelju. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------U raznim dijelovima Universuma pojavila se uvijek u istoj formi. Apstraktnoj.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U ovoj priči pratimo Nositelja i Ideju, u dijelu Univerzuma nama znanim, kao sektor pojave Čovjeka. Čovjeka kao Nositelja ideje.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Človk--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Človk.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U samome početku vlastitog razvoja, dok je nadvladavao okolinu, ne bi li naučio upravljati čovjek je razvijao ideju o sebi i ideju o Univerzumu. Odvojeno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilo je to potpuno sukladno osnovnom univerzalnome principu dualne prirode svega.-----------------------------------------------Tako je i ideja čovjeka o sebi kao individui i svemu drugome oko sebe; drugim ljudima, ži-votinjama, stvarima , pojavama i događajima, bila takva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja. Vrhunski format. Vrhunski cijeli broj.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------neko vrijeme, otprilike isto kao i vrijeme potrebno za naučiti upravljati čovjek je potrošio na međusobno nadvladavanje. Ne bi li ustvrdili koji je broj (format) vrhunski.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------To je bio nužno neophodan proces za čovjeka--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dok nije prihvatio logiku formata.


  Koliko je sati?
glas rezultati