Anketa

Uvod



Jedno od osnovnih pitanja gotovo svakog pojedinca, pripadnika ljudske vrste bez obzira na njegov klasifikacijski pridnevak jest: „Zašto živim, koja je svrha moga postojanja?“
Odgovor je jednostavan, no ne znači da je svakom pojednicu i emotivno lako prihvatljiv, no takav je jedan jedini i ispravan;

Opširnije

Prièica



„Vidiš Morsky, ne bi trebalo biti.------------ Velim, ne bi trebalo biti zračenja izvan Univerzuma...“;- odgovori Šumsky na prethodno pitanje, te nastavi glasno razmišljajući:“ ..iz dva razloga; prvo – Univerzum ima kraja ali nema granica, poput svakog sferičnog ili kvazisferičnog objekta, a drugo logika nalaže da se svako zračenje manifestira valom. Posljedično tome valovi pak imaju svoju plus i minus veličinu, a ne vjerujem da izvan Univerzuma vrijedi pravilo suprotnosti, odnosno da svaki pod ima svoj antipod. U to sam gotovo siguran. Siguran. i točka.“---------------
-----------------------------------------------------Morsky i Gorsky su dobro saslušali svoga prijatelja Šumskog, te šuteći nastavljali svaki svoj niz misli, sve dok Morsky ne izrekne svoj sud o izrečenome:-„ Dobro, no postavka ti je falična, neka druga logika ne isključuje i mogućnost logike nasuprotnih sudova, jel' da? Šumsky“- te nastavi:“ Slažem se da se valovi ne emitiraju Izvan Svemira, pa nije to baš neki misaoni doseg dobrice moja, no znadeš i Ti i Ja razgovaramo o stvarima koje nisu isključivo Svemirskog porijekla!“ -----------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------Gorsky će nastaviti sa glasnim pitanjima :“Iz ovoga što govoriš, dragi moj Šumsky, mogu izvesti samo jedan zaključak; Univerzum je, kad sve skupa zbrojiš i oduzmeš, NULA!“--------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
---------------------Šumsky ostade zatečen količinom i širinom primjedaba, stoga je nastavio razmišljati, sve ne bi li pojmio odgovore na postavljene zamisli.------------------
--------------------------------------------------
Morsky se nervozno premještao sa jedne strane stražnjice na drugu, i šutio, vidjelo se na njemu da napreže misao. Misao se naprezala, naprezala i naprezala. Zatim Morsky ispali:“..NULA, kažeš Nula. Neće biti nula, jer u Univerzumu nečega ima, dakle biti će ipak da u toj Nuli nečega ima. Stoga ili ćemo promijeniti definiciju Nule, ili ćemo primijetiti da u Univerzumu Nula ne može biti!“--------
--------------------------------------------------------
--------------------------------Nato će Gorsky:“..prijatelju dragi pogledaj svoj rečenični konstrukt, on je upravo analogan Univerzalnoj logici poda i antipoda, no od svega što možeš zaključiti koristeći takvu logiku jest upravo ovo što govori Šumsky. Stoga, bilo bi uputno da ili; a) probaš primijeniti drugu logiku, ili b) da zaključiš isto što i Šumsky.“ -----------------
------------------------------------------------------„..no da, ili c) jednostavno reći da u Univerzumu matematička logika 1-1 nije jednako nula.“ – zaključi Morsky zadovoljno;“ Biti će ipak tako, Univerzalna je istina da 1-1 nije jednako Nula.“-----------------------------------------------
---------------
------------------------------------------
----------------------------„Mislite malo prijatelji moji matematika ne pripada u univerzum, ona je u Univerzumu prisutna samo kao sjena!“ – reče Morsky i zapjeva od sreće:  
 
 
Tri sam druga ja,
tri si druga Ti,
jer istina je trostruka
aha –ha, ihi – hi
 
jedan
i
jedan
su tri
To bar znaju
Svemirci svi
 
Jedan
i
jedan
su tri
to bar znaju
Svemirci svi
 
Kada bi bili,
Jedan i jedan dva
To ne bi bila
Istina sva
 
Jedan i jedan
su dva
Samo kada
su sjena Nemira
 
oho – ho, aha – ha,
jedan i jedan nisu dva!
 
Još je pjesma odjekivala sferom, a Gorsky i Šumsky započmu ubrzano razmjenjivati tihe rečenice, sve dok Gorsky ne zausti:
-„ Dragi moj Morsky, potpuno si zašao u krivo, pa ja nisam govorio o zbrajanju pozitivnih veličina, već o zbrajanju jedne pozitivne i jedne negativne veličine! A priznati ćeš to uvijek daje Nulu.“ - čvrsto će kristalnom logikom braniti svoj sud Gorsky-----------------------------------
------------
„Prvo, ne sporim da su 1+(-1) = 0.
Drugo, 1+ 1 su 2.
Treće, 1 + 1 su 3.“
-----------------------------------------
---------U Svemiru je 1+1 = 2, tako dugo dok 1 ne postane dovoljno velik da ispuni format, a kada ga ispuni onda vrijedi jednostavno pravilo da su 1 + 1 = 3, i sada ono bitno: Samo i isključivo, izvan Svemira su 1+1 = 2, i to je ono što mi Svemirci nikada ne smijemo zaboraviti: NIKADA se ne pouzdaj u SJENU!“ -------------------------------------------
Morsky zapadne u šutnju zadovoljan iznesenim, dok su Šumsky i Gorsky, ponavljali u sebi čujeno.------------------------------------------------
 
  Je li Morsky u pravu ?
glas rezultati