Anketa

Uvod

Jedno od osnovnih pitanja gotovo svakog pojedinca, pripadnika ljudske vrste bez obzira na njegov klasifikacijski pridnevak jest: „Zašto živim, koja je svrha moga postojanja?“
Odgovor je jednostavan, no ne znači da je svakom pojednicu i emotivno lako prihvatljiv, no takav je jedan jedini i ispravan;
                             
-          svrha postojanja svake individue jest da stvori novu generaciju i unaprijedi quantum znanja i vještina koju je baštinio.

Opširnije

Prièica


Priča Treća:
       
         -
Što se to događa? Je li neka zvjezdica nova, ili.. bit će da je to par zvijezdica, vidi kao je vrtnja ekscentrična sve više i više – komentira prizor Gorsky
         - Hm – progunđa Morsky napeto promatrajući prizor
         - Bi'će da je to ipak nešto više – Šumsky će – ili manje, mislim temperaturni raspon je dostatan da bude maglica, a opet masa je premala, biti će to nešto manje od maglice a više od zvjezdice-sestrice..

*Dok su naša tri patuljka promatrala prizor nastajanja Sunčevog nam sustava, svratimo mi našu pažnju na pitanje temeperature;
  a)   Sama za sebe ne postoji
  b)   Nije element, niti išta materijalno
  c)   Sveprisutna je
  d)   Neposredno utječe na razvoj Nositelja
  e)   Posredno utječe na razvoj Ideje
Za sada toliko, vratimo se našim prijanima zabavljenim prizorom nastanka Sunčeva sustava.
        
        -
Ovo je rođenje. To je sigurno. A, svako rođenje je povod da se nešto mjeri, početak nekog trajanja, hoćemo li zabilježiti ovo kao Nulu? – upita Morsky
        - Hoćemo, hoćemo! – gotovo uglas se slože Šumsky i Gorsky
        -  Evo..evo ja ću, bilježim – pohranjujući sferoordinatne točke dometne Gorsky bilježeći ovaj događaj

Naši su patuljci sa zanimanjem nastavili promatrati događaj, možda i mrvicu previše. a možda i ne.
        
          -
Eej,  Vidi kako se produbilo gravitacijsko polje, hoćemo li? Gorsky će uzbuđeno vidjevši strminu u polju veću od očekivane
         - Hoćemo!! – veselo ciknu osatla dvojica, dok je sfera lagano krenula nabirati ubrzanje

Sfera se sjurila velikom brzinom (dobro možda i malom), tik do središta Sunčevog sustava u nastajanju, a naši junaci su vriskali i pocikivali od uzbudljive vožnje, no i dalje su sve vrijedno bilježili.
  Znate li što je svemirska praćka?
glas rezultati