Anketa

Prièica

Negdje na vremenskoj crti---------------------------------------prilikom susreta dvaju primjeraka Homo sapiensa započne razgovor ---1.HS: „Ljudska aktivnost koju karakterizira: kreativnost, originalnost, nadasve intuitivno nadahnuće u artikulaciji, odnosno pronalaženju novijih simbolika a u svrhu komunikacije na emotivnoj razini nazivamo umjetnost.“------------------------------------------------------ nato će 2.HS:“ Slažem se, jer umjetnost kao apstraktni konstrukt postoji samo kao komunikacija ideja, između davaoca i primaoca, dok se kroz vrijeme potrebno za razvoj civilizacije razvio i sustav učenja razumijevanja te parasustav „tumačenja“---------------------------------------------------1.je HS zastao, procesuirao prethodnu misao i nastavio:“..tumačenje umjetnosti sebi potom i drugima, podrazumijeva otvorenost učenju, …ili?-----------------------------------2.HS; „Da. U pravu ste jer, učenje ili prihvaćanje novoga, odnosno usvajanje drugačije „nerazumljive“ informacije (npr.jednadžba s dvije nepoznanice za učenika 3.razreda osnovne škole), pretpostavlja otvorenost, odnosno apriorno „povjerenje“ (kredit) u odnosu na davaoca informacije.“---------------------------------------------------1.HS će na to odgovoriti“Takva priroda odnosa između davaoca i primaoca informacije ima za posljedicu razvoj simbolike, te dovodi do razvoja različitih simbolika kojom je nova informacija prenesena ( npr. karakterističan „impresionistički“ isprekidani potez kistom), te tako „nova“ simbolika postaje premisa Noviteta.“ ----------------- --------------------------------------------------1. HS će pritom nadodati:“Novitet jest novina za primatelja, no više nije za stvaraoca, a nikada nije za Univerzum, jer je imanentan . Stoga primatelj, mora biti otvoren za novinu!“------------------------------------------2.HS zaključuje:“Ponavljanje prizora, kao općih mjesta ljudske civilizacije (npr. Leda i labud, Olimpya, Prometej, konji i sl.), nije posljedica umjetnikovog manjka inspiracije, odnosno neoriginalnosti, naprotiv!“--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

  Tko su sugovornici; 1.HS i 2.HS?
glas rezultati