Anketa

Prièica

Homo se sapiens prepao sjene,.. tupan. Pa je sjeni (liku) dao značaj tijela.------------------ O moj sapiensu, kako strah višestruko potencira brzinu leta u zabludu--------------------------------------------sjeti se sapiensu; Ideja i Nositelj Ideje, ne zaboravi to su različite prirode, različiti univerzumi, jedan je fizikalan, a drugi nije, možda je matematičan a možda i nije samo matematičan. ..Tupsone..------------------------- --------------------- mislim, poimam, mislim, poimam --------------------- ----------------------- Konstante--------------------same za sebe, bez konteksta, vremenskih dostignuća ne znače ništa, osim da su „vječne“ – koliko je svemir vječa --------------------- ------------------------ Bio jednom jedan ratar, živio je na samom začetku obronka velike planine, koju je pak jedna rijeka izjedala erama. Ratar je pak bio homo sapiens, pa je s početka svog bivanja držao i rijeku i planinu vječnima.----------------------Naš se ratar s godinama izvještio u poljodjeljstvu, još dok je bio mlad znao je izvlačiti iz svog polja najviše uroda, no već nakon dvije takve plodne godine polje bi dalo svoje, te je morao preseliti svoje obrađivanje zemlje bliže koritu rijeke, a tamo bi rijeka redovito plavila usjeve, pa bi cijeli urod bio mršav do nikakav.----------------------------- S godinama je ratar počeo obrađivati zemlju tako vješto da bi urod uvijek bio dostatan za njega i prijatelje. A sve na istom polju, jedino nije više crpio to polje, već ga njegovao.------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ------------------- --------------------------- ----------------- ------------------------------ ------------------------------------ ---------------------------------------- ------------------------------------------------------------

  Jeste li i vi ratar?
glas rezultati