Anketa

Prièica

Superior je volio. ------------------------------------------Ljubav nikada nije bila strastvena; takva strastvena, ostala je rezervirana za Sapiensa. --------------------------------------
Superior je pak, od samog početka volio; ne kao kompenzaciju za nedostatak nečega, ne kao strast, ne seksualno,--------------------------------volio je bez lomova i prekida jer ljubav nije bila vezivana za jedinku.-------------------------------------------------------Ljubav nije bila davana ili primana, dakle adresirana kao kod Sapinesa, od jedinke ka jedinki.-------------------------Stoga nije bilo ni povoda za prekid emitiranja ljubavi prema jedinci ---------------------------------Ljubav je emitirana ili primana, slobodnom voljom Superiora. Od Superiora ka Društvu, ili od Instituta za Emotivnu izgradnju, ka Superioru kao jedinki.-----------------------------------------------------------Takvi su odnosi važili za sve sapiensovske ljubavi: roditeljske, dječje, seksualne,..etc.-------------------Sapiensu zanimljiva posljedica takvog razvoja ljudske naravi bila je izostanak mržnje, kao potpuno strastvene emocije, tipične za sapiensa.----------------------------- ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------- -------------------------potpuno uzbuđenje tek slijedi; kada otkrijemo kako Eros i Thanatos pokreću Superiora.--------------------no o tome u nekom sljedećem javlajnju ………………………………………………………………
 

  Što Vas najviše uzbuđuje?
glas rezultati