Anketa

Prièica

-------------------------------------- ----------------------------------------------------- zaključiti da je kroz Nulu prošao univerzalni zakon, dakle Red koji definira cijeli Univerzum; i nije neka domišljatost. ------------------------------------------------------------------ obzirom da je posve razumljiva svakom homo sapiensu. ------------------------ ---------------------------------------- ----------------- Takav zaključak korespondira s gotovo svakom teološkom ili kreacionističkom idejom ili hipotezom. ----------- ---- ------------ --------------------------------------------- --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------ ---------------------- ----------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------------- činjenica jest da podrazumijevanje Univerzalnog Reda koji djeluje od samog prapočetka/singulariteta logično djeluje kao Red koji je „proveden“ kroz Nulu (ono što prethodi singularitetu). ----------------------- dakle, Ideja je „provedena“ kroz Nulu a nositelj Ideje je počeo „biti“ u najsitnijim djelićima mjernih jedinica Vremena i Prostora, na njihovom samom početku, kada je masa Prostora počela kriviti ravninu Vremena. ---------------------------------- ------------------------------ ------------------- ------------------------ ----------------------- ----------------------- ------------------------------------- --------------------------- ---------------------------.. -------------------------------------- ----------------------------------------- Iz navedenog se čini da se Ideja „kasnije“ sama počela razvijati nakalemljena na Nositelju Ideje, hhm…..U redu. --------------------- ------------------------- Za sada -------------------------------- Analogono;---------------- ako je Matematika Ideja, Fizika Nositelj Ideje, onda se Matematika razvija paralelno sa Fizikom, a to nije tako. Matematika je cijela već definirana, samo je HS „otkriva“ kako vrijeme prolazi. Zar ne?

  Zar ne?
glas rezultati