Anketa

Prièica

Jedna od trajnih fascinacija cjelokupne ljudske rase od sapiensa do hixxa jesu dimenzije i baratanje njima, te kretanje unutar njih. ----------------- --------------------- --------- ----------------------- značajna je podudarnost, što je sa svakim usvajanjem novog „seta“ dimenzija, došlo i do novog skoka iz vrste u vrstu. ---------------- --- -------------- ---------------- Pa je tako, sapiens baratao s prve tri dimenzije, superior sa slijedeće tri, dakle ukupno šest, cyberius sa devet te hixx sa deset, odnosno beskonačno.------------------------------- Ovo posljednje je malo „tricky“, kada komuniciramo slovima no budimo slobodni prihvatiti to tako.--------------- --------------- ---------------------------------- ---------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------------------------- -------------------------------------------- ---------------- Usvajanjem druge tri dimenzije superior uspijeva stvoriti znanje potrebno da Nositelj ideje više ne bude fizički tako krhak u svome bivanju i misiji. ----------- --- ----------------- Stvoreno je „tijelo“ sposobno za autonoman život bilo gdje u sunčevom sustavu --------------------- -------------------------- ------------------------- -------------- Flesh & blood je ostavljen sapiensu --------------------------- -------------------------------------- --------------------------------------------------------- --------------------- ------------------------------

  Da li jednako volite sapiensa u odnosu na superiora, erectusa, cyberiusa ili hixxa.
glas rezultati