Anketa

Prièica

Homo je sapiens dosegao Mars, proletio ostale planete i dosegao skoro do Oortovog oblaka. ---------------------------- --------------- --------------------------------- ------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------Cyberius je opsegnuo našu galaktiku --------------------------------- ----------------- Hixx je stvarao i antarese----------------------- -------------Molim Vas da sada otvorite jepege, redom od 1 - 4.------------------------- -----------------------

1) zemlja


2) jupiter

3) sirius - arktur

4) antares


  Koliko vremena dajete mašti da razvije odnos/omjer, između HS-a i HC-a te Hixxa, kada odlučite odgovarati na pitanje iz ankete?
glas rezultati